Lednica '2015 - fragmenty

¶piewy:   Siewcy Lednicy + Schola D.A. oo. Dominikanów Poznań + ludzie na polach