Słownik symboli lednickich


za Katechizmem Ruchu Lednickiego - ojca Jana W. Góry OP

ARKA PRZYMIERZA
Skrzynia z drewna akacjowego zrobiona dokładnie wedle wymiarów biblijnych. W czasie nabożeństwa lednickiego w roku 2000 uroczyście wniesiona została przez kapłanów pod Bramę. Dała schronienie dwom tablicom kamiennym z przykazaniami Dekalogu. Po uroczystościach lednickich została przewieziona na Jamna, gdzie stała się ołtarzem w tamtejszym kościele.

BIBLIA LEDNICKA
Pismo Święte ważące 500 kg przepisane ręcznie przez osoby, instytucje z całej Polski i zza granicy. W czasach ogromnego przyspieszenia, w których jednym naciśnięciem klawisza można wydrukować całe Pismo Święte zdecydowaliśmy się ręcznie przepisywać te Świętą Księgę, aby się zatrzymać, przystanąć, zastanowić. Przepisywanie wzbudziło ogromny entuzjazm i emocje. Biblie podczas nabożeństwa niosło 14 żołnierzy.

BRAMA RYBA
Symbol lednicki, znak proroka Jonasza (Mt 12, 39-40), to również lednicki ołtarz główny, nie trzeba tego mówić, bo wszyscy dobrze wiedza, że to symbol Jezusa Chrystusa. ICHTI'S - Po grecku znaczy Ryba, każda z kolejnych liter znaczy kolejno: Jesous - Jezus, Christos - Chrystus, Theou - Boga, Yios - Syn, Soter - Zbawiciel. Ichtys to monogram Jezusa. To znak pierwszych chrześcijan, po którym się rozpoznawali. SOL - Symbol świeżości i niezepsucia, symbol młodości i wiary, która się nie psuje, ale zachowuje tożsamość i świeżość. Pan Jezus w Ewangelii nazwał swoich uczniów solą ziemi (Mt 5, 13). Nad Lednica rozdawaliśmy woreczki z solą i wszystkim bardzo na nich zależało.

CEGŁA
Z logo Lednicy i gliniana pieczęcią oraz napisem: "Buduję na Chrystusie". Lednicka cegła jest w zamyśle kamieniem węgielnym tysięcy domów i mieszkań wybudowanych na podstawie ewangelicznego budowania na Chrystusie. Może być również symbolem duchowego i wewnętrznego budowania swojego życia na Chrystusie jako Zbawicielu świata i człowieka. Wielki dar pana Wacława Jopka nie tylko dla Lednicy, ale dla polskich rodzin.

CHLEB
Z ziarna z całej Polski. Poczta Polska zwolniła wszystkich wysyłających ziarno nad Lednicę z opłat pocztowych. Zamiast potrzebnych 5 ton ziarna rolnicy z całej Polski przystali 25 ton, a młyny w Kościanie przemieliły ziarno na mąkę, z której pan Adam Nowak, rzemieślnik poznański, wypiekł kilkadziesiąt tysięcy małych lednickich chlebków, którymi dzielili się uczestnicy podczas nabożeństwa.

EWANGELIA wg św. ŁUKASZA
Z wpisem Ojca Świętego, wkładającego w ręce młodzieży Słowo Boże.

KRZYŻYK LEDNICKI
Duży i mały. Duży to replika starożytnego pektorału znalezionego nad Lednicą w miejscu chrztu Polski, ofiarowywana podczas nabożeństwa biskupom. Maty, w formie medalika, zrobiony na nabożeństwo lednickie z blachy przetopionej z lufy czołgu.

LAMPKA
Gliniana lampka oliwna, nazywana również kagankiem polskim, na nabożeństwo światła i czekania na Oblubieńca. Pannom głupim pogasły lampki z braku oliwy. Panny mądre z płonącymi lampkami wyszły na spotkanie Chrystusa. Lampka jest dziełem wspólnym. Jej korpus wykonała firma pana Wacława Jopka, knoty niepełnosprawni podopieczni sióstr szarytek, a oliwę dostarczył pan Tadeusz Pawełek.

LEDNICKA KSIĘGA TALENTÓW
Tworzy razem z Biblia Lednicka i Modlitewnikiem Maryjnym tryptyk lednicki. W Księdze Talentów zapisali się ludzie, kt6rzy posiadają i rozwijają rożne umiejętności. Są w niej śpiewacy, tancerze, hafciarki, kucharze a także ludzie, dla których talentem jest przyjaźń, miłość, wiara, modlitwa. W tej Księdze nie ma dwóch podobnych kart. Każda z nich jest inna, każda jest piękna, tak jak młodzież przybywająca nad Lednice. Na okładce Księgi widnieje Duch Święty, który pomaga nam w rozwijaniu naszych talentów.

MEDALIKI MATKI BOZE|
Uproszczona kopia obrazu Matki Bożej Jamneńskiej - Matki Niezawodnej Nadziei, wykonana z lufy czołgu.

MODLITEWNIK MARYJNY
Księga zawierająca wizerunki Matki Bożej czczone w najróżniejszych zakątkach Polski i świata oraz modlitwy z nimi związane. Powstała na pamiątkę Wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie zaproszono także Matkę Jezusa. Młodzież nadsyłała karty do modlitewnika przez cały rok, a na Pola Lednickie przybywała ze sztandarami "swoich" Matek Boskich. Było ich prawie tysiąc. W ten sposób przeżyliśmy nad Lednicą niepowtarzalne i wzruszające ,,Spotkanie Matek Boskich".

NABOZENSTWO LEDNICKIE
To przede wszystkim wybór Chrystusa, akt decyzyjny najwyższej rangi, a także plastyczna wizualizacja ewangelicznych treści, próba przełożenia Gutenberga na obraz, zapisu na rysunek i teatr, próba wpisania najważniejszych treści w medialną umysłowość: współczesnego młodego człowieka. Odbywa się na polach lednickich, nad brzegami jeziora Lednica, gdzie dokonał się chrzest Polski oraz skąd wyruszali z pielgrzymka w roku 1000 na Zjazd Gnieźnieński, do grobu św. Wojciecha, cesarz Otton III, nasz książę Bolesław Chrobry oraz wysłannicy papieża Sylwestra. Ci młodzi wówczas ludzie swoimi decyzjami wprowadzili Polski do chrześcijańskiej Europy. Historia lubi się powtarzać.

PIERNIK
W kształcie otwartej księgi Pisma Świętego wyprodukowany przez firmę Kopernik z Torunia jako ilustracja nakazu Pańskiego danego prorokowi Ezechielowi. ,,Zjedz tę księgę, a idź i mów..." (Ez 3).

PIERSCIEŃ LEDNICKI
Pierścień z Rybą, czyli Chrystusem, znak wyboru i przynależności do Chrystusa. Pierścień oznacza człowieka zniewolonego miłością. Lednicki pierścień oznacza człowieka zniewolonego miłością Chrystusa. Symbolizuje godność dzieci Bożych.

RÓŻANIEC LEDNICKI
Ojciec Święty zgodził się, by w Jego imieniu powtórzył Jego gest ofiarowywania różańca wszystkim spotkanym. Przekazał zatem złoty różaniec, który pozwolił spieniężyć, aby za otrzymana sumę kupić sto tysięcy różańców. Przez kilka tygodni we dnie i w nocy w duszpasterstwie akademickim ręczną prasa wyciskano symbol Ryby na krzyżykach tych papieskich różańców.

ŚWIATŁO
Symbol wiary. To nie jest tak, że wierzyć i nie wierzyć to wszystko jedno, tylko od drugiej strony. Chrześcijanie zawsze wierzyli, że mieć wiarę to widzieć, a być niewierzącym, to być ślepcem. Dlatego Pan Jezus uzdrawiał ślepców. Jednego nawet dwa razy, bo widział ludzi jak drzewa. Światło na Lednicę poświecił sam Ojciec Święty na placu Świętego Piotra w Rzymie, a potem szybkim samochodem ogień w skrzyni dotarł do Poznania, skąd w sztafecie został zaniesiony nad Lednicę i zapalony w lednickim baptysterium na wyspie. Stamtąd Ksiądz Prymas Józef Glemp oraz rektor poznańskiego uniwersytetu prof. Stefan Jurga przywieźli go łodzią pod lednicka Bramę Rybę i obdarowali nim wszystkich uczestników nabożeństwa.

TABLICZKI DEKALOGU
Z blachy były rozdawane w roku 2000. To przykazania wsparte na lednickiej Rybie.

TALENT
Moneta o nominale 2 i 5, wydana specjalnie na nabożeństwo lednickie, ma symbolizować osobisty rozwój każdego. Pomysł zaczerpnięty z Ewangelii, mający na celu rozbudzenie i uświadomienie obowiązku osobistego rozwoju, w tym także rozwoju własnej wiary.

WINO
Nie mogło być: nabożeństwa Kany Galilejskiej bez prawdziwego wina z Galilei. Biskup Porto z Portugalii podarował 100 tysięcy koreczków. Prawdziwe galilejskie wino musieliśmy niestety kupić, bo zbliżało się nabożeństwo i nie było już czasu na pertraktacje. Wspaniale wyglądały buteleczki z winem napełniane w duszpasterstwie akademickim dominikanów Poznaniu przez kilka tygodni dniem i nocą. Dopasować korek do butelki to był wyczyn i wysiłek.

WIOSEŁKO św. WOJCIECHA
Wiosełko drewniane, pagaj, na którym sam Ojciec Święty napisał słowa: ,,Nie bój się! Wypłyń na głębię. Jest przy Tobie Chrystus! 18 V 2002, Jan Paweł II". 100 tysięcy takich wiosełek zrobiła dla nas firma VOX. Niezwykle nośny i atrakcyjny symbol odwagi chrześcijańskiej.

WODA z CAŁEJ POLSKI
Zwykła woda, wlewana do ogromnych stągwi, powracającą do swoich źródeł.

ZAPACH
Pod postacią olejków wzbudził na początku duże kontrowersje, później ogromny entuzjazm. Dzieci Boże zawsze pachną, a grzesznicy to śmierdziele - rozgłaszałem w mediach. ,,Rozsiewajcie won Chrystusowa!" - pisał św. Paweł w Drugim Liście do Koryntian (2 Kor 2, 14-16). Starożytny Laktancjusz napisał całe dzieło o tym, jak w okropnym smrodzie umierali prześladowcy chrześcijan. Każdy chce ładnie pachnieć. Symbol okazał się ogromnie nośny.

ZIEMIA
Z całej Polski oraz z różnych znanych i drogich Polakom miejsc na świecie, a przede wszystkim z miejsc uświęconych cierpieniem i ofiara krwi np. z Oświęcimia, Katynia. Ziemia ze wszystkich miejsc, z których przybyli uczestnicy nabożeństwa w roku 1999. Nabożeństwo ziemi połączone z jej ucałowaniem w nawiązaniu do biblijnego wezwania: ,,Zdejmij obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest święta" (Wj 3, 5) uczyniło pola lednickie własnością wszystkich. Przywieziona przez uczestników spotkania ziemia została złożona w ocembrowanej studni u podnóża lednickiej Bramy Ryby.