Przemówienie Benedykta XVI - rok 2010

Benedetto

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Już po raz czternasty zbieracie się nad brzegami jeziora Lednica, u źródeł chrzcielnych Polski.
Przychodzicie w imię Chrystusa, aby świadomie przyjąć Go za swego Pana, tak jak uczynił to wasz Książe Mieszko I przed tysiącem lat. Chrystus was wybrał i uświęcił przez łaskę sakramentu Chrztu. Jednak oczekuje, abyście i wy Go wybrali, bo tylko wzajemna relacja stanowi o chrześcijańskiej tożsamości każdego i każdej z was.

W tym roku podjęliście jako motto waszego spotkania hasło: "Kobieta darem i tajemnicą". Pragniecie zgłębić tajemnicę kobiety, uświadomić sobie doniosłość obecności kobiet pośród nas, poznać lepiej archetyp Ewy i misję Maryi, a w nich odkryć misję każdej kobiety w dziejach ludzkich. Chcecie z wdzięcznością rozpoznać wartość daru, jakim są nasze matki i siostry, a także Kościół, który jest Oblubienicą Chrystusa.

Myśląc o kobiecie nie można zapominać o Maryi, Matce naszego Pana, o Marii Magdalenie, apostołce Zmartwychwstania, czy o Weronice, patronce odważnych i ofiarnych kobiet miłosierdzia. Trzeba, abyście o nich pamiętali, gdy pragniecie rozważać powołanie kobiety nowoczesnej, wykształconej, zaangażowanej w życie społeczne; powołanie żony i matki, wychowującej dziecko i kształtującej mężczyznę, czy też kobiety

konsekrowanej. W duchu i modlitwie towarzyszę wam i przesyłam serdeczne pozdrowienia. Wpatrzony w ikonę Maryi, naszej Matki i Królowej, zawierzam was Jej opiece i wstawiennictwu, i z serca wam błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Benedykt XVI
Watykan, 4 czerwca 2010r.