Przemówienie Benedykta XVI - rok 2009

Benedetto

Przesłanie telewizyjne Ojca Świętego do uczestników spotkania młodzieży na Polach Lednickich

"Za kilka dni w Lednicy odbędzie się doroczne spotkanie młodzieży u źródeł chrzcielnych Polski.. Bardzo proszę Księdza Arcybiskupa o przekazanie mojego pozdrowienia i zapewnienia o duchowej jedności wszystkim Organizatorom i Uczestnikom tego modlitewnego spotkania, przybyłym z różnych stron Polski i innych krajów Europy.

Do nich kieruję słowa uznania i zachęty: już od kilkunastu lat, w atmosferze radosnej i głębokiej modlitwy, każda i każdy z Was na nowo dokonuje osobistego wyboru Chrystusa jako najwyższej wartości w życiu. Jest to nawiązanie do sakramentu Chrztu, w którym człowiek dokonuje tego wyboru w odpowiedzi na uprzednie wybranie przez Chrystusa: "Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał" (J 15, 16). Ten ludzki wybór powinien być odnawiany, powinien być coraz bardziej świadomy, dojrzały, odpowiedzialny. I to się rzeczywiście dokonuje o tyle, o ile człowiek coraz bardziej wewnętrznie się otwiera na łaskę Chrystusowego wybrania.

Drodzy młodzi Przyjaciele, zostaliście wybrani, abyście szli do Waszych bliskich, do szkół i uczelni, do Waszych środowisk, i byście byli świadkami Bożej miłości objawionej w Chrystusie. Wybierzcie Chrystusa, abyście w każdej chwili życia - radosnej i trudnej - mieli wewnętrzną pewność, że On wspiera Was mocą Ducha Świętego i łaską. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Wasze życie przyniesie owoc i ten owoc będzie trwał.

Wspieram Was swoją modlitwą przez przyczynę Sługi Bożego Jana Pawła II, który był Waszym niezrównanym przewodnikiem i wciąż nie przestaje Was inspirować. Przyjmijcie moje pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Dziękuję Waszej Ekscelencji za przekazanie tego przesłania i łączę serdeczne, braterskie pozdrowienie."

Benedykt XVI
Watykan, 3 czerwca 2009r.