Lednica 2008 - Nazwałem Was PrzyjaciółmiScenariusz Lednicy 2008

Od godz. 8.00 powitanie pielgrzymów lednickich w recepcjach - tam odbiór symboli.

W namiocie Kaplicy możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu do czasu rozpoczęcia Spotkania

W wyznaczonych miejscach okazja do spowiedzi.

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.00 Rozpoczęcie Spotkania
18.00 Nabożeństwo Prawdziwego Oblicza
19.00 Wybór Chrystusa
19.30 Msza Święta
21.37 Duchowa obecność Jana Pawła II
22.00 Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI
22.15 Adoracja - procesja z Najświętszym Sakramentem
22.45 Przestrzenie przyjaźni
24.00 Przejście przez Bramę III Tysiąclecia


W tym roku bazą Lednickiego Spotkania jest fragment z Ewangelii św. Jana z rozdziału 15:

12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje odda za przyjaciół swoich.
14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego.
16 Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w Imię moje.
17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.


Relacja


Kilkadziesiąt tysięcy młodych pielgrzymów zebranych na polach lednickich przerwało radosne pieśni i tańce, żeby publicznie wygłosić akt wyboru Chrystusa. To najważniejszy - z duchowego punktu widzenia - moment XII Ogólnopolskich Spotkań Młodych nad Lednicą.

Siedemdziesiąt tysięcy młodych ludzi, którzy zebrali się na polach nieopodal Gniezna, przerwało radosne religijne śpiewy na prośbę ojca Jana Góry. Dominikanin, główny organizator spotkań, nie ukrywał, że denerwują go głosy, jakoby Lednica miała wymiar bardziej rozrywkowy niż duchowy.

- Niektórzy mówią, że tu nad Lednicą skaczemy i tańczymy - zwrócił się do pielgrzymów o. Góra. - To prawda. Ale rządzi tym wszystkim akt wyboru Chrystusa.

Chwilę później tysiące pielgrzymów powtórzyły za abp. Henrykiem Muszyńskim, metropolitą gnieźnieńskim: - Wspominając swój własny chrzest, wierzę i wyznaję: że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego, a Jego chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki.

Ok. godz. 20 rozpoczęła się msza św., której przewodniczy metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Po mszy św. abp Nycz osobiście kwestował na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

Tegoroczne Spotkania Młodych oficjalnie rozpoczęły się o godz. 17, ale dziesiątki tysięcy młodych ludzi gromadziło się na polach lednickich już od godz. 8 rano. Impreza przebiegała bardzo spokojnie. Największym problemem był wszechobecny pył - próbowali z nim walczyć strażacy, którzy co jakiś czas polewali pola wodą.

Tematem przewodnim XII Ogólnopolskich Spotkań Młodych była przyjaźń. Młodym, którzy od samego rana zapełniali lednickie pola, miały przyświecać słowa, którymi zwracał się do swoich uczniów sam Jezus: "Nazwałem was przyjaciółmi".

W zaproszeniu na tegoroczne spotkanie, jego główny organizator ojciec Jan Góra napisał: "Na Lednicę zapraszam jak zawsze wszystkich, ale szczególnie tych, którzy pragną znaleźć przyjaciela lub za swojego przyjaciela szczególnie się pomodlić. Zapraszam tych, którzy będąc w narzeczeństwie, poważnie traktują swoje życie i swoją przyszłość, i pragnęliby w przyjaźni przez nie przejść. Wreszcie tych, którzy pragnęliby wymodlić sobie przyjaciela".

Pielgrzymi byli witani przez organizatorów krówkami. Po wpłaceniu symbolicznej opłaty 5 zł, każdy uczestnik spotkania otrzymał książeczki z Listami św. Pawła oraz stalowe repliki krzyża i rybek. Rybki są w kompletach po dwie. - Jedną należy zatrzymać, a drugą dać przyjacielowi. Tak żeby idea lednicka się rozpowszechniała - tłumaczy ojciec Góra.

Źródło: Gazeta Wyborcza Poznań