Lednica 2004 - Czy kochasz?LIST OJCA JANA W. GÓRY OP

Drodzy młodzi przyjaciele!

           Lednicka sieć zagarnia Chrystusowe ryby. Ostatnio było nas już 140 tysięcy! I Ty daj się złapać w sieć Chrystusa! Niezależnie od możliwości fizycznego przybycia nad Lednicę, końce Chrystusowej sieci będzie trzymał Ojciec Święty Jan Paweł II. Bądź rybą zagarniętą w sieć Chrystusa. Zawsze jest to sieć Miłości.
           Chrystusowa sieć zbliża nas do siebie i łączy przede wszystkim z Chrystusem. Ta sieć tworzy dzisiaj wielką wspólnotę ludzi - Ruch Lednicki. To ci, dla których Chrystus jest podstawową i fundamentalną wartością, którzy raz wybrawszy Chrystusa starają się wybierać Go codziennie, żyjąc Jego przykładem miłości, pokonując egoizm, aby nie żyć już tylko dla siebie, ale dla Tego, który nas pierwszy umiłował, a z Jego powodu dla drugich. Żyjąc w ten sposób staramy się przynosić owoce Chrystusowej Miłości służąc innym, stajemy się rybami na wzór Chrystusa, wielkiej ryby, która nie umiera.
           Wieczorem, 29 maja 2004 w wigilię Zesłania Ducha Świętego, gdy nasze sieci będą już pełne dobrych uczynków, zasiądziemy przy ogniskach rozpalonych przez Chrystusa, by spożywać Chrystusowa rybę, czyli miłość i wreszcie by poddać się egzaminowi, który przeprowadzi sam Ojciec Święty w imieniu Chrystusa. Odpowiemy wszyscy na trzy pytania: "Czy kochasz? Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie bardziej?", wierząc, że życie ludzkie ma sens właśnie jako odpowiedź na to potrójne pytanie. Gdy zrozumiemy je do końca, być może usłyszymy słowa Chrystusa: "Gdy byłeś młody, chodziłeś dokąd chciałeś, a gdy się zestarzejesz, ktoś inny cię opasze i poprowadzi dokąd ty nie chcesz." Iść za Chrystusem nawet wtedy, kiedy nam się nie chce. Nie chodzi o to, by na siłę dokonać samorealizacji i spełnić swoją wolę. Chodzi o to, by w swoim życiu spełnić Jego wolę.
           To dopiero jest szczęście! To dopiero jest spełnienie!


PROGRAM SPOTKANIA

I - ROZPOCZĘCIE - godz. 16:00
Tańce, nieszpory i przygotowanie do spotkania. Procesja wspólnot. Kolejny raz pochylimy głowy przed relikwiami patrona Polski św. Wojciecha oraz przed kona Maryi w Jej Jasnogórskim wizerunku.

II - PRZESŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO
W tym roku wyjątkowo o godz. 18:00. Po raz ósmy przemówi do nas papież Jan Paweł II. On zawsze jest z nami i nam błogosławi.

III - Obfity połów ryb - NABOŻEŃSTWO SIECI
Motywem przewodnim tej Lednicy będzie sieć. Tu właśnie poznamy ją w kilku wymiarach, zarówno jako narzędzie pracy rybaka, jak i jako więź między ludźmi.
Rybacy wniosą papieskie sieci, uczestnicy spotkania połączą się przywiezionymi sznurami w sieć, która zamieni sie w sieć miłości stworzoną przez wszystkich członków wspólnoty lednickiej trzymajacych się za ręce.

IV - MSZA ŚWIĘTA
Jak co roku uroczysta msza z Wigilii Zesłania Ducha Świętego celebrowana będzie przez ponad tysiąc kapłanów. Przywieźcie ze sobą dzwonek lub instrument wykonany z puszki z ziarenkami - podczas dziękczynienia zaśpiewamy, zatańczymy i zagramy na chwałę Boga.

V - UCZTA Z RYB, Nabożeństwo obfitego połowu
Po Mszy czas na pełną metafizycznego wymiaru ucztę miłości - Agapę. Posiłkiem będą chlebki w kształcie ryb pieczone przez piekarzy z całej Polski, spożywane przy ogniskach. Łączyć nas będzie wspólnie wyznawana wiara w Tego, który nas pierwszy umiłował. Stworzymy jedną wielka sieć - sieć Miłości.

VI - EGZAMIN Z MIŁOŚCI
Na Polach Lednickich zapadnie cisza - wejdzie Chrystus ukryty w Hostii złożony w wielkiej monstrancji. Usłyszymy słowa Jezusowego Egzaminu z Miłości "Czy miłujesz mnie...?", a jeśli nasza odpowiedź będzie pozytywna to będziemy mogli nałożyć sobie nawzajem lednicki pierścień. Wniesiemy relikwie największych polskich świętych. Namalujcie wizerunki Waszych świętych patronów (na płótnie wielkości prześcieradła). One również wezmą udział w procesji.

VII - NABOŻEŃSTWO DOBREGO PASTERZA
Dobry Pasterz zna i prowadzi swoje owce, a one idą za Nim – na Lednicy pojawi się stado owiec. Biskup z owieczka na ramionach wprowadzi ikonę Chrystusa Przemienionego. Uczestniczący w spotkaniu nałożą białe szaty, a księża otrzymają laski pasterskie. To wszystko po to, byśmy czuli się posłani do świata, każdy na drodze swego powołania.

VIII - WYBÓR CHRYSTUSA
Kolejny raz zgodnie z tradycją lednickich spotkań, ale i z potrzebą serca dokonamy wyboru Chrystusa wyrażając wiarę, że tylko ON jest naszym Panem i Zbawicielem oraz że On daje nam pełnię życia jak tym, których złowił - powołał i umocnił.

IX - PRZEJŚCIE PRZEZ BRAMĘ III TYSIĄCLECIA Dokonany przez nas wybór potwierdzimy przechodząc przez Bramę - Rybę, którą jest Chrystus.


SŁOWO OJCA ŚWIĘTEGO

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Chrystus pyta każdego i każdą z Was: "Czy miłujesz...?"

Chrystus pyta: "Czy miłujesz Mnie...?"

Chrystus pyta: "Czy miłujesz Mnie bardziej...?"

Wejdź w głębię swego młodego serca. Tam znajdziesz odpowiedź.

Miłość jest w Tobie. To Boży dar.

A zatem patrz w przyszłość i nie bój się powiedzieć Chrystusowi: tak.

Choć to miłość wymagająca, nie bój się kochać Chrystusa.

On pierwszy nas umiłował... - umiłował do końca.

Jan Paweł II, Lednica, dnia 29 maja 2004 r.

Ojciec JAN W. GÓRA OP w Przewodniku Katolickim o Lednicy 2004

         Miniony tydzień to przygotowanie spotkania nad Lednicą. Nie można niczego zaniedbać, na nikogo się obrazić, trzeba osobiście wszystko posprawdzać i wszystkiego dopilnować. Trzeba po tysiąc razy powtórzyć mediom to samo, odpowiedzieć na tysiące takich samych pytań i odpowiedzieć negatywnie setkom handlarzy, którzy chcieliby sprzedawać na lednickich polach watę cukrową i kiełbaski z bułką. Trzeba mieć ogromną siłę, aby się nie zniechęcić, nie zdenerwować, nie odrzucić.

         W czwartek po południu jedziemy do Warszawy na lotnisko, ponieważ wraca z Rzymu ksiądz prałat Henryk Jankowski wraz z ogromną 3-metrową monstrancją poświęconą przez samego Ojca Świętego. Powiększona replika krzyża lednickiego. W piątek wraca z Rzymu o. prowincjał Maciej Zięba z siecią poświęconą przez Ojca Świętego. Wreszcie sobota. W drodze kardynał Prymas Polski i kardynał Lubomyr Husar, duchowy przywódca i zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego ze Lwowa. Na lednickich polach ponad 180 tysięcy pielgrzymów.

         Ojciec Święty wobec zgromadzonych stawia trzy pytania, te same, jakie postawił kiedyś Chrystus nad jeziorem Piotrowi: „Czy kochasz? Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie bardziej?" I Piotr trzy razy odpowiadał. I zrozumiał, że jego życie ma sens jedynie jako odpowiedź na to potrójne pytanie. I zaangażował się, i swoim całym życiem dawał już odpowiedź na to pytanie, które usłyszał, wtedy nad jeziorem.          To ogromne przeżycie usłyszeć takie pytania w ustach samego Ojca Świętego. Nie minęło wiele czasu, tyle tylko, by wręczyć kardynałowi prymasowi i arcybiskupowi Stanisławowi Dziwiszowi Złotego Orła Lednickiego, a cały świat odezwał się w pozdrowieniach dla zgromadzonych nad Lednica. I niespodzianka, połączenie na żywo z Placem Świętego Piotra i jeszcze jedno słowo do zgromadzonych nad Lednica i papieskie błogosławieństwo. Ugięły się pode mną nogi. Tysiące balonów, przeloty samolotów, tańce i śpiewy. Bóg działa poprzez urok, piękno i fascynację.

         W czasie Mszy Świętej „wysokokaloryczne" kazanie wygłosił bp polowy Sławoj Leszek Głodź, a pod koniec dwaj kardynałowie wypowiedzieli modlitwę o pojednanie między narodami Polski i Ukrainy. Hierarchowie wypuścili dwa białe gołębie.

         Wzruszające nabożeństwo owiec, kiedy biskup Polak z Gniezna niósł na rękach czarną owcę, czy wreszcie sam wybór Chrystusa i przechodzenie przez Bramę III Tysiąclecia. Chcieliśmy zaniechać przechodzenia przez Bramę ze względu na ogrom zgromadzonych 180 tysięcy, ale zdecydowaliśmy się, aby nie pozbawiać pielgrzymów tego wyjątkowego przeżycia.

         Na pytanie dołującego frustrata: z czym my dzisiaj do Europy? Odpowiadam jednym zdaniem: z Lednicą i lednicką młodzieżą.

Kochani Księża, Ojcowie, Siostry Zakonne i Bracia Świeccy, Misjonarze i Duszpasterze w różnych częściach świata!

         Przyjmijcie to słowo Ojca Świętego znad jeziora lednickiego, źródeł chrzcielnych Polski, jako impuls do Waszego głoszenia Ewangelii Chrystusa wszędzie tam, gdzie jesteście, dokąd On Was zaprowadził.

         Entuzjazm Ojca Świętego udziela się młodzieży lednickiej, entuzjazm młodzieży udziela się nam. Pragniemy się nim z Wami podzielić.